Szkoła Liderów powstała latem 1994 roku z inicjatywy profesora Uniwersytetu Oxfordzkiego Zbigniewa Pełczyńskiego. W lutym 1997 roku program przekształcił się w Stowarzyszenie Szkoła Liderów. Misją Stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce i krajach Europy Środkowej i Wschodniej.

Działalność Stowarzyszenia Szkoła Liderów: 

Edukacja działaczy publicznych w Polsce

To główny nurt działalności Stowarzyszenia, polegający się na edukacji działaczy publicznych, a także promowaniu rzetelnej dyskusji o sprawach publicznych i modelu państwa. Główne projekty, jakie aktualnie realizujemy to: 

  • Szkoła Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego. Celem programu jest kreowanie i kształcenie liderów, kompetentnych działaczy publicznych. Do tej pory odbyło się 16 edycji Szkół Liderów. 
  • Szkoła Liderów Organizacji Pozarządowych. Celem projektu jest wzmocnienie lokalnych liderów organizacji pozarządowych. Dotychczas odbyły się 4 edycje projektu.
  • Liderzy PAFW. Celem programu jest wsparcie rozwoju kwalifikacji i umiejętności osób podejmujących działania na rzecz swoich społeczności poprzez wykorzystanie nowatorskiej w trzecim sektorze metody tutoringu. Aktualnie realizowana jest czwarta i piąta edycja programu, a nieformalna sieć „Liderów PAFW” liczy już 240 osób. 
  • Akcja Masz głos, masz wybór. Celem programu jest angażowanie organizacji non-profit oraz społeczności z terenu całej Polski do dyskusji o lokalnych problemach oraz interesowania się działaniami podejmowanymi przez władze lokalne. 

Regionalny rozwój społeczności lokalnych 

W tym nurcie zajmujemy się aktywizacją społeczności lokalnych i promocją idei partnerstwa lokalnego oraz współpracy między poszczególnymi sektorami państwa. Działania, jakie zrealizowaliśmy to: projekt budowania partnerstwa lokalnego Lokalni partnerzy oraz projekt aktywizacji młodzieży Beskidzkie Strumyki.

Współpraca międzynarodowa

Projekty:  Białoruska Szkoła Animatorów Społeczności Lokalnych, Lokalni partnerzy dla młodzieży  (Białoruś, Kaliningrad, Mołdowa, Ukraina), Białoruska Szkoła Liderów, Ukraińska Szkoła Samorządowa, Forum Młodych Liderów, Białoruska Szkoła Liderów Lokalnych, Ukraińska Szkoła Liderów Organizacji Pozarządowych, Szkoła Liderów Polonijnych.

Potencjalni liderzy są wszędzie, a my potrafimy ich odnaleźć i wesprzeć. Od 1994 roku wyszkoliliśmy około 3000 osób, które działają w różnego rodzaju organizacjach. Nasi absolwenci są aktywnymi działaczami samorządów terytorialnych, organizacji pozarządowych i partii politycznych. 

Od dłuższego czasu Stowarzyszenie promuje też ideę partnerstwa trzech sektorów w Polsce: państwowego, komercyjnego i non-profit. Staramy się również działać na rzecz zrozumienia ról, jakie w funkcjonowaniu państwa pełnią organizacje społeczne, partie polityczne i biznes. 

Nasze programy realizujemy dzięki wsparciu polskich oraz zagranicznych fundacji i programów pomocowych, a także – w coraz większej mierze – dzięki zaangażowaniu społecznie odpowiedzialnego biznesu.

Stowarzyszenie ma również własny Zespół Trenerski, który prowadzi szkolenia w ramach projektów i programów Stowarzyszenia oraz szkolenia zewnętrzne. 

Skontaktuj się z nami

Napisz do nas! Odpowiemy najszybciej jak to jest możliwe.