Schemat działania Krajowej Sieci Konsultacyjnej Liderów

 

1. Umieszczenie zagadnienia do konsultacji w Elektronicznej Sieci Liderów

Do Elektronicznej Sieci Liderów (ESL) trafia, umieszczane przez Zespół Szkoły Liderów Zagadnienie do opiniowania.
Wraz z zagadnieniem, pojawia się Karta Zagadnienia.
Karta Zagadnienia służy umiejscowieniu opiniowanego zagadnienia w konkretnym kontekście oraz uzupełnienie wiedzy liderów i liderek w zakresie opiniowanego zagadnienia.

Karta Zagadnienia zawiera:
1. Opis opiniowanego Zagadnienia.
2. Materiały dotyczące Zagadnienia (np. stanowiska popierające i negujące temat). 3. Odniesienie do aktów prawnych dot. Zagadnienia.

 

2. Powiadomienie grupy bazowej o nowym Zagadnieniu w Elektronicznej Sieci Liderów (ESL)

Liderzy i liderki w Sieci otrzymują informację drogą mailową o tym, że w ESL jest zagadnienie do opiniowania oraz zapoznają się z Kartą Zagadnienia.
Każde Zagadnienie będzie miało również ściśle określony horyzont czasowy, w którym powinno zostać zaopiniowane.

 

3. W ESL pojawia się ankieta

W ELS pojawia się ankieta dotycząca opiniowanego zagadnienia.

 

4. Liderzy i liderki z grupy bazowej wypełniają ankietę

Liderzy oraz liderki wypełniają ankietę.

 

5. Liderzy i liderki z grupy bazowej zbierają opinie wśród interesariuszy

Grupa bazowa identyfikuje interesariuszy problemu oraz wybiera z katalogu dostępnych minimum 3. Następnie liderzy oraz liderki drukują bądź wysyłają on-line ankiety do wypełnienia wybranym interesariuszom ze swojego środowiska lokalnego oraz monitorują wypełnianie ankiet przy użyciu ESL.

 

6. Liderzy i liderki z grupy bazowej zbierają opinie w swoich społecznościach lokalnych

Liderzy i liderki zbierają opinie dotyczące konsultowanego zagadnienia wśród przedstawicieli swoich społeczności lokalnych. Wnioski z zebranych opinii wprowadzają do ESL w postaci krótkiego rzeczowego raportu.

 

7. Przygotowanie raportu końcowego

Gdy zostaną wykonane kroki 4-6 i wszystkie dane znajdą się w ESL, zespół Szkoły Liderów przy wsparciu ekspertów na podstawie analizy danych oraz generowanych przez system zestawień przygotowuje zwięzły, rzeczowy
i merytoryczny raport końcowy, który przed ostateczną publikacją zostanie skonsultowany z uczestnikami grupy bazowej KSKL.

 

8. Promocja raportu

Raport jest umieszczany na stronie www.kskl.eu oraz rozesłany do wszystkich liderów i liderek wraz z bieżącymi informacjami dotyczącymi tego, gdzie udało
się z Nim dotrzeć (np. do jakich decydentów). Liderzy i liderki z grupy bazowej są informowani przez Zespół Szkoły Liderów, poprzez m.in. stronę www.kskl.eu oraz Facebooka o tym, co dzieje się z raportem na szczeblu centralnym (do kogo i gdzie trafił itp.). Równolegle raport jest przekazywany przez uczestników grupy bazowej lokalnym interesariuszom tematu oraz stanowi dla liderów i liderek materiał do wykorzystania na poziomie lokalnym – np. przekazania lokalnym decydentom.

Skontaktuj się z nami

Napisz do nas! Odpowiemy najszybciej jak to jest możliwe.

Not readable? Change text. captcha txt